среда, 25 мая 2016 г.

Konstrukcja plotki PVC na ogrodzenie i furtkę sztachetowa nie potrzebuje pozwolenia na budowę oraz informowania tego faktu do starostwa powiatowego wyjąwszy szczególne wypadki.

Konstrukcja ogrodzenia z plastyku na ogrodzenie i furtkę sztachetowa nie wymaga zezwolenia na to ani sygnalizowania tego faktu starostwu powiatowemu wyjąwszy szczególne wypadki.

Plot plastikowe na plot i furtkę ze sztachet nie przewyższające wysokości 2,2 m umieszczane pośrodku dwoma graniczącymi działkami nie wymagają żadnych formalności oficjalnych. Dotyczy to także ogrodzeń zastępczych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia trzeba dokonać gdy:
  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych i pozostałych miejsc publicznych (nie dotyczy płotów dróg prywatnych oraz wewnętrznych nie będących drogami powszechnymi)
  2. budowa ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia stawiania plot plastykowe na ogrodzenie i furtę ze sztachetdokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym lub urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu budowy płotu winno zawierać formę ogrodzenia, metodę wykonania jego montażu oraz zaplanowany dzień rozpoczęcia budowy.
  5. Niezależnie od zgłoszenia powinno się dodać deklaracje o prawie do dysponowania posiadłością w celach budowlanych a także jeśli jest to zadane przez starostwo rysunek ogrodzenia.

Nieraz do konstrukcji plotki z plastyku na ogrodzenie i bramę ogrodzeniowa wymagane są ponadplanowe uzgodnienia tj. np. aprobata zarządcy drogi na lokalizacje wjazdu.

Stawianie płotu można rozpocząć po 30 dniach od czasu zgłoszenia zamiaru jego budowy, o ile urząd nie wniesie wcześniej protestu. Protest może być w sytuacji, jak zamierzane ogrodzenia PCV na plot i bramę ogrodzeniowa jest niezgodne z określeniami tutejszego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym planowanej drogi. W sytuacji jak projektowane ogrodzenia z Winylu na ogrodzenie i furtę ze sztachetekprawdopodobnie może grozić bezpieczeństwu ludzi lub mienia, np. przez blokowanie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może potrzebować otrzymania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamysłu budowy ogrodzenia jest ważne przez dwa lata. Brak zainicjowania prac przez ów okres skutkuje unieważnieniem zgłoszenia a także w przypadku chęci wybudowania ogrodzenia potrzebne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий